De effectiviteit van nestbehandeling

Deel dit bericht op

Over de inzet en de effectiviteit van nestbehandeling wordt regelmatig discussie gevoerd. Sovon deed hier onderzoek naar en legde de resultaten vast in de notitie Literatuurstudie naar de effecten van legselbehandeling op ganzenpopulaties.

“Het is heel begrijpelijk dat mensen denken dat als er minder eieren uitkomen, er minder vogels volwassen worden en dat daarmee ook de populaties ganzen krimpen. Het lijkt zó logisch, en toch werkt het niet zo! Sterker nog, het onderzoek wijst uit dat nestbehandeling in de meeste gevallen niet effectief is. Bovendien heeft nestbehandeling een aantal ongewenste bijeffecten.”

(Kees Koffijberg, Sovon, in een interview met de FBE Noord-Holland)

Deel dit bericht op

© 2023 | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring